top of page

Yrd.Doç.Dr.
BERTAN AKYOL

Adnan Menderes Üniversitesi

Eğitim Fakültesi 
Eğitim Bilimleri Bölümü 
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
Özgeçmiş
Eğitim Bilgileri

2000-2005 Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Yabancı Diller Eğitimi Bölümü  İngilizce Öğretmenliği Pr. (İngilizce)

2007-2009 Yüksek Lisans Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı  Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Yl)

2009-2013 Doktora Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiEğitim Bilimleri Enstitüsü  Eğitim Bilimleri (Dr)

Akademik Ünvan ve Görevler

2006 - 2014 OKUTMAN Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu  Hazırlık Eğitimi Bölümü

2014 - YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Eğitim Bilimleri Bölümü  Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

2018 - DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Eğitim Bilimleri Bölümü  Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

İdari Görevler

2016 - MYO/Yüksekokul Müdürü Adnan Menderes ÜniversitesiDavutlar Meslek Yüksekokulu 

2016 - Bölüm Başkanı - Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar MSY/Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

2023 - Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans  

2023  

 

1.KARAMANLIOĞLU İBRAHİM, (2023). PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE YETİŞKİN EĞİTİMİ SÜRECİ: NİTEL BİR TÜRKİYE ÖRNEĞİ, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Devam Ediyor)

 

2022

2.ÜFELEK ÇOBAN KÜBRA, (2022). Yükseköğretimde örgüt kültürü: Sistematik derleme çalışması, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

3.ERTARAKÇI NİLÜFER, (2022). Okul öncesi öğretmenlerinin örgütsel mutluluğu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

4.ÖZTÜRK EMİN, (2022). Rektör bakış açısıyla Türkiyede üniversite yönetimi: Yönetim süreçleri kapsamında nitel bir analiz, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

 

5.İNANAN TUĞÇE, (2022). Öğretmen görüşleri çerçevesinde okul yönetim süreçlerinin etkililiği, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

2021

 

6.SELİMOĞLU SEÇKİN, (2021). Okul öncesinde örgüt kültürü: Bir karma yöntem araştırması, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

2019

7.TEKEL MERVE, (2019). Öğretmen algılarına göre örgütsel adalet ve örgütsel sağlık arasındaki ilişki (Kemalpaşa örneği), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

8.YOLBAKAN EYLÜL, (2019). Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel stres düzeyleri ile mesleki performansları arasındaki ilişki Aydın ili Efeler ilçesi örneği, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

9.KÖKSAL DUYGU, (2019). Eğitim yönetimi alanında 2005-2018 yılları arasında yürütülen lisansüstü tezlerin incelenmesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

 

2018

10.YEŞİLBAŞ YASEMİN, (2018). Okul müdürlerinin kullandıkları güç kaynakları: Bir karma yöntem çalışması (Aydın İli Efeler ilçesi örneği), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

11.KAPÇAK CEMAL BİLGE, (2018). Velilerin okula bağlılık düzeyleri (Aydın ili Efeler ilçesi örneği), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

12.TEKİN YASEMİN FATMA, (2018). Okul müdürlerinin karar verme stilleri ile iletişim becerileri arasındaki ilişki: Karma bir uygulama (Aydın ili örneği), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

2016

13.YÖRÜR FUNDA, (2016). İlk ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin yabancılaşma ve örgütsel sessizlik algıları arasındaki ilişki: Aydın ili örneği, Adnan Menderes Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

2015

14.AKKAYA RIZA, (2015). Öğretmenlerin kontrol odağı ile iş doyumu arasındaki ilişki, Adnan Menderes Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Doktora

2023

15.TEKİN YASEMİN FATMA, (2023). Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları, motivasyon düzeyleri ve performansları: Bir yapısal eşitlik modellemesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

2022

16.YEŞİLBAŞ ÖZENÇ YASEMİN, (2022). Sosyal ağlar ve örgütsel güç mesafesi: Öğretim elemanları üzerine bir karma yöntem araştırması, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

2020

17.YAZICI AHMET ŞAKİR, (2020). Okul müdürlerinin mesleki profesyonellikleri ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri: Bir karma yöntem çalışması, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Projelerde Yaptığı Görevler

  

1. Breaking the Glass Ceiling for Women Administrators, Avrupa Birliği, Araştırmacı:YILMAZ TAHİR,Araştırmacı:YENGİN SARPKAYA PINAR,Araştırmacı:ALTUN BURCU,Araştırmacı:ULUTAŞ MEHMET,Yürütücü:SARPKAYA RUHİ,Araştırmacı:ÇAVUŞ BARIŞ,Araştırmacı:AKYOL BERTAN,Araştırmacı:KOÇYİĞİT SEZAİ, , 31/12/2017 - 31/12/2020 (ULUSLARARASI)

   

2. Turizm Bölgesi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yabancı Dili Daha Etkin Kullanımının Sağlanması Üzerine Bir Araştırma: Davutlar MYO Örneği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:COŞKUN ERHAN,Araştırmacı:OKUYAN BİLGE SEVİM,Araştırmacı:SEZGİN EMRAH KÖKSAL,Yürütücü:AKYOL BERTAN, , 29/09/2017 - 29/12/2017 (ULUSAL)

  

3. Turizm Bölgesi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yabancı Dili Daha Etkin Kullanımının Sağlanması Üzerine Bir Araştırma: Davutlar Myo Örneği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:SEZGİN EMRAH KÖKSAL,Araştırmacı:COŞKUN ERHAN,Araştırmacı:OKUYAN BİLGE SEVİM,Yürütücü:AKYOL BERTAN, , 29/09/2017 - 29/12/2017 (ULUSAL)

 

4. Öğretmenlerin yabancılaşma ile örgütsel sessizlik algıları arasındaki ilişki, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 27/04/2016 - 07/10/2016 (ULUSAL)

 

5. Okul Müdürlerinin Kullandıkları Güç Kaynakları: Bir Karma Yöntem Çalışması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:YEŞİLBAŞ YASEMİN,Yürütücü:AKYOL BERTAN, , 12/06/2018 - 31/12/2018 (ULUSAL)

  

6. Öğretmenlerin kontrol odağı ile iş doyumu arasındaki ilişki, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 03/05/2015 - 01/09/2015 (ULUSAL)

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelik

1. Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği, Üye  , 2015

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği, Üye  , 2014

Ödüller

1. National Youth Education Project, World Association of Chef Societies, FRANSA, 2017

  

2.Teşekkür Belgesi, Eğitim-Bir-Sen AYDIN ŞUBESİ, 2015

   

3.Teşekkür Belgesi, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, 2015

Eserler

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. AKYOL BERTAN, ERKOÇ NEŞEM (2022).  The Relationship between Teachers’ Perception ofOrganizational Cronyism and Organizational Dissent.  Psycho-Educational Research Reviews, 11(3), 586-602., Doi: 10.52963/PERR_Biruni_V11.N3.14 (Yayın No: 8124524)

 

2. AKYOL BERTAN, ÖZTABAN ALTAN (2022).  The Analysis of The Relationship between Organizational Identification and Organizational Forgiveness Perceptions of Teachers.  Journal of Educational Theory and Practice Research, 8(2), 206-222., Doi: 10.38089/ekuad.2022.112 (Yayın No: 8124470)

 

3. ERTARAKÇI NİLÜFER, AKYOL BERTAN (2021).  Okul öncesinde veli katılımı ve veli bağlılığı
.  Yıldız Journal of Educational Research, 6(2), 80-94., Doi: 10.14744/yjer.2021.003 (Yayın No: 7530028)

 

4. TEKİN YASEMİN FATMA, AKYOL BERTAN (2021).  Okul Müdürlerinin Karar Verme Stilleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişki: Karma Bir Uygulama (Aydın İli Örneği).  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(4), 955-967. (Yayın No: 7479402)

 

5. YAZICI AHMET ŞAKİR, AKYOL BERTAN (2021).  Okul Müdürlerinin Mesleki Profesyonellik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik
Çalışması.  E- Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(4), 89-105. (Yayın No: 7479507)

 

6. AKYOL BERTAN, ULUTAŞ MEHMET, DURDU İLKNUR (2021).  Teachers’ Views on The Classroom Inspection Practices of School Principals.  Psycho-Educational Research Reviews, 10(1), 143-151. (Yayın No: 7479572)

 

7. Yeşilbaş Yasemin,AKYOL BERTAN (2019).  Power Sources Used by School Principals: A Mixed-Method Study.  Journal of History Culture and Art Research, 8(3), 17-31., Doi: 10.7596/taksad.v8i3.2201 (Yayın No: 5812948)

 

8.​ AKYOL BERTAN (2018).  Academicians in Turkey: An Evaluation of Current Status ofAcademic Staff in Higher Education.  Higher Education Studies, 8(4), 129-138. (Yayın No: 4437335)

 

9. AKYOL BERTAN,YILMAZ KADİR,ÇAVUŞ BARIŞ,AKSOY VEDAT (2018).  Akademisyen Yöneticilerin Görüşlerine Göre Türkiye’de Yükseköğretimin Sorunları.  Journal of Turkish Studies, 13(11), 111-

10. AKYOL BERTAN,YILMAZ KADİR,ÇAVUŞ BARIŞ,AKSOY VEDAT (2018).  Akademisyen Yöneticilerin Görüşlerine Göre Türkiye’de Yükseköğretimin Sorunları.  Journal of Turkish Studies, 13(11), 111-

 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler 

1. AKYOL BERTAN,Dal Sinem,Tekin Yasemin Fatma (2019).  Üniversite Yönetim Modellerinin Yönetim Süreçleri AçısındanDeğerlendirilmesi.  14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5813160)

 

2. ER EMRE,AKYOL BERTAN,KOŞAR SERKAN (2019).  Örgütsel vatandaşlık konusunda yapılan lisansüstü tezlerin içerik analizi çalışması.  XIV. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5695613)

 

3. TEKİN YASEMİN FATMA,AKYOL BERTAN (2018).  Okul Müdürlerinin Karar Verme Stilleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişki.  II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4443280)

 

4. CEMAL BİLGE KAPÇAK,AKYOL BERTAN (2018).  Velilerin Okula Bağlılık Düzeyleri.  II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4443283)

 

5. AKYOL BERTAN,ULUTAŞ MEHMET (2018).  Teachers’ Perception of Justice in Decision Making Process.  XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4440224)

 

6. ALADAĞ SONER,AKYOL BERTAN,ULUTAŞ MEHMET (2018).  Primary-School Teachers’xx Opinions about Lifelong Learning.  XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4440206)

 

7. BİLDİREN AHMET,ALADAĞ SONER,AKYOL BERTAN (2018).  Okul Yöneticilerinin Üstün Yetenekli Çocukların Tanılanması ve Eğitimlerine İlişkin Görüşleri.  Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4216113)

 

8. AKYOL BERTAN,OKUYAN BİLGE SEVİM,SEZGİN EMRAH KÖKSAL,COŞKUN ERHAN (2018).  Investigating the Means of Providing Vocational School Students with Improved Language-Learning Environments: The Case of Davutlar Vocational School.  XV. EUROPEAN CONFERENCE ONSOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4785317)

 

9. AKYOL BERTAN,YILMAZ KADİR,ÇAVUŞ BARIŞ,AKSOY VEDAT (2018).  The Problems of Higher Education Accordİng to The Views of Unıversıty Administrators.  XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4183158)

 

10. AKYOL BERTAN,SARPKAYA RUHİ,YENGİN SARPKAYA PINAR,YILMAZ TAHİR (2018).  University dropout reasons of Education Faculty students.  XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4173864)

 

11. AKYOL BERTAN,BAŞARAN RAMAZAN,YEŞİLBAŞ YASEMİN (2018).  The Relationship Between Life Satisfaction and Lifelong Learning Tendencies of The Course Attendees in Public Education Centers.  XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4183159)

 

12.AKYOL BERTAN,DURDU İLKNUR,DUMLU NAHİDE NUR,TANRISEVDİ FİLİZ,GİDİŞ YUSUF (2018).  Organizational Culture at Higher Education Institutions.  XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4182899)

 

13. ÇİFTCİ SERDAR,ALADAĞ SONER,AKYOL BERTAN (2017).  Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Bilişim Liderliği Özelliklerinin Belirlenmesi.  II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3625388)

 

14. AKYOL BERTAN,ALADAĞ SONER,ÇİFTCİ SERDAR (2017).  Öğretmenlerin Öğretim Programı Tanıtım Seminerlerine İlişkin Görüşleri.  II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3625381)

 

15. AKKAYA MUSTAFA,AKYOL BERTAN,Ertürk Abdurrahman (2017).  THE INVESTIGATION OF KOÇI BEY LEAFLETS IN TERMS OF LEADERSHIP APPROACHES.  XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences Odessa, Ukraine., 263 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3729691)

 

16. AKYOL BERTAN,ALADAĞ SONER,ÇİFTCİ SERDAR (2017).  THE EVALUATION OF INFORMATION COMMUNICATION AND TECHNOLOGY LEADERSHIP FEATURES OF SCHOOL ADMINISTRATORS ACCORDING TO THE VIEWS OF TEACHERS.  XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3750633)

 

17. AKYOL BERTAN,KAPÇAK CEMAL BİLGE (2017).  Öğretmen Adaylarının ‘Yönetim’ ve ‘Okul Müdürü’ Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları.  12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3512685)

 

18. AKYOL BERTAN,TEKİN YASEMİN FATMA (2017).  The Views of The School Group Chairmen in Terms of The Problems Encountered in Group Boards and The Solutions to The Problems.  26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3492585)

 

19. MAYA İLKNUR,AKYOL BERTAN,TÜMER FARUK İLKER (2017).  The Views of Primary School Administrators in Terms of Meeting The Schools’ Financial Needs.  26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3492593)

 

20. AKKAYA MUSTAFA,AKYOL BERTAN,ERTÜRK ABDURRAHMAN (2017).  The Analysis of “Siyasetname” By Nizam Al-Mulk in Terms of “Leadership”.  XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3483084)

 

21. YÖRÜR FUNDA,AKYOL BERTAN (2017).  The Relation between Alienation and Organizational Silence Perceptions of State School Teachers.  XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3483092)

 

22. CAN NURAN,AKYOL BERTAN (2016).  Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri Arasındaki İlişki  İncirliova Örneği.  VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2892022)

 

23. AKKURT HATİCENUR,AKYOL BERTAN (2016).  Öğretmen Adaylarının Sınıf İçi Adalete İlişkin Görüşleri  Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği.  VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2892031)

 

24. AKKAYA MUSTAFA,AKYOL BERTAN,ALADAĞ SONER,SERT CANSU (2016).  The Analysis of The Works of “Orhon Inscriptions”, “Kutadgu Bilig”, “Ottoman Statecraft” In Terms of Modern Leadership Approaches.  XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3483059)

 

25. AKYOL BERTAN,AKAR VURAL RUKEN,GÜNDOĞDU KERİM (2016).  A Comparative Study of Primary School Students  Sense of Belonging to School  School Atmosphere  Climate and Princıpals  Instructıonal Leadership Skills.  IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3073929)

 

26. KIRAL BİLGEN,AKYOL BERTAN (2016).  Class Teachers  Perspectives of Qualified Teacher.  X. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3080405)

 

27. YÜKSEL SEZİN,GÜNDOĞDU KERİM,AKYOL BERTAN,AKAR VURAL RUKEN (2016).  Content Analysis of Thesis and Articles Related to Life Long Learning  2000 2015.  IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3074120)

 

28. TAŞPINAR FATİH,AKYOL BERTAN (2016).  A Qualitative Investıgatıon on the Views of School Principals about Their Contributıon on Teachers  Professional Development.  IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3074024)

 

29. ULUTAŞ MEHMET,ARSLAN HASAN,USLU BARIŞ,AKYOL BERTAN (2015).  A Relatıonship Levels between Learning Organizatıon and Unıversity Culture in Higher Education.  VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3492435)

 

30.AKYOL BERTAN,AKDENİZ FUNDA,ÇAVUŞ BARIŞ,DUMLU NUR,EVREN HASAN ULVİ (2015).  Üniversitelerde Ders Denetimi.  7. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1730491)

 

31. AKYOL BERTAN,GÖKTAŞ İCLAL,ERAKIN BERNA,ÖZGEN VİLDAN,YAVUZKURT TUBA (2015).  Türkiye de Eğitim Denetimi Üzerine Yazılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi.  7. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1730561)

 

32. AKYOL BERTAN,GÖKTAŞ İCLAL,ELİBOL AYŞEGÜL (2015).  The Analysis of Adult Education System of Turkey In Terms Of Aim  Structure and Process.  VI. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1730323)

 

33. AKYOL BERTAN (2014).  The Predicting Relationship Between Lifelong Learning Tendency and Ocuupational Efficacy Sens of Pre-Service Teachers.  V. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3498580)

 

34. AKYOL BERTAN (2014).  Teacher Self-Efficacy Perceptions, Learning OrientedMotivation, Lifelong Learning Tendencies of CandidateTeachers: A Modeling Study.  1st Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3492395)

 

35. ARSLAN HASAN,USLU BARIŞ,AKYOL BERTAN,ULUTAŞ MEHMET (2014).  Self Regulated Learning Levels and Academic Achievements of Guidance and Psychological Counselor Candidates.  III. European Conference On Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3224961)

 

36. AKYOL BERTAN (2013).  Organizational Justice in Decision Making Process.  II. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3501579)

 

37. AKYOL BERTAN (2013).  Organizational Justice in Coordination Process.  II. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3224851)

 

38. AKÇAY RECEP CENGİZ,AKYOL BERTAN (2013).  Self actualization Levels of Participants in Lifelong Education Centers.  5th World Conference on Educational Sciences (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2888212)

 

39. AKÇAY RECEP CENGİZ,AKYOL BERTAN (2012).  Self Actualization Needs and Education of Participants in Lifelong Education Centers.  4th World Conference on Educational Sciences (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2888206)

 

40. AKYOL BERTAN (2009).  İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri. 1. Uluslararsı Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2888191)

 

41.BAŞAR MUSTAFA AYDIN,AKYOL BERTAN (2009).  Özel Öğretim Okullarında Öğretemen Seçme Süreci. 1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2888196)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

1. Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları, Bölüm adı:(Özel Öğretim ve Dershane Sorunu) (2022)., AKYOL BERTAN, TANRISEVDİ FİLİZ,  PEGEM AKADEMİ, Editör:TEMEL ÇALIK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 656, ISBN:978-625-6357-25-9 Kitap, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8124572)

2. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Bölüm adı:(Okullarda İnsan Kaynağının Yönetimi) (2022)., AKYOL BERTAN, YEŞİLBAŞ ÖZENÇ YASEMİN,  PEGEM AKADEMİ, Editör:MURAT TAŞDAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 560, ISBN:978-625-8325-83-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8125960)

3. Sınıf Yönetimi, Bölüm adı:(Sınıfın Fiziksel, Sosyal ve Psikolojik Boyutları) (2021)., AKYOL BERTAN,  PEGEM AKADEMİ, Editör:Temel Çalık, Mehmet Metin Arslan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 312, ISBN:978-625-7676-30-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7479744)

4. Eğitim Yönetimi Kuram ve Uygulama, Bölüm adı:(Eğitimde Hesap Verebilirlik) (2021)., AKYOL BERTAN,  PEGEM AKADEMİ, Editör:Kürşad Yılmaz, Kamile Demir, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 448, ISBN:978-625-7228-60-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7479689)

5. Eğitime Giriş, Bölüm adı:(Yirmi Birinci Yüzyılda Eğitimle İlgili Yönelimler) (2021)., AKYOL BERTAN,  PEGEM AKADEMİ, Editör:Temel Çalık, Mehmet Metin Arslan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 456, ISBN:978-605-241-999-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7479716)

 

6. Yerelden Küresele Türk Mutfağı, Bölüm adı:(Türk Mutfağının Uluslararasılaşmasında Eğitim Kurumlarının Yeri ve Önemi) (2020)., ÜLKER MUSTAFA,AKYOL BERTAN,  Detay Yayıncılık, Editör:Karamustafa Kurtuluş, Ülker Mustafa, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 125, ISBN:978-605-254-228-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6356091)

7. Özel Eğitimde Bütünleştirilmiş Sınıf Yönetimi, Bölüm adı:(Özel Eğitimde Bütünleştirme ve Sınıf Yönetimi) (2020)., BİLDİREN AHMET,AKYOL BERTAN,  Pegem Akademi, Editör:Ahmet Bildiren Bertan Akyol, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-7880-96-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6479951)

8. Liderlik Kuram-Araştırma- Uygulama, Bölüm adı:(Dengeli Liderlik) (2020)., AKYOL BERTAN,  PEGEM, Editör:Kürşad YILMAZ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 880, ISBN:978-625-7052-25-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6905693)

 

9. Eğitime Giriş, Bölüm adı:(Yirmi Birinci Yüzyılda Eğitimle İlgili Yönelimler) (2019)., AKYOL BERTAN,  Pegem Akademi, Editör:Temel Çalık, Mehmet Metin Arslan, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-241-999-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5812683)

 

10. Education policy and research, Bölüm adı:(Teachers’ Perception of Justice in Decision Making Process) (2018)., AKYOL BERTAN,ULUTAŞ MEHMET,  Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Editör:Arslan, H., Dorczak, R.,  Alina-Andreea, D. U., Basım sayısı:1, ISBN:978 - 83 - 65688 - 34 - 7, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4556146)

11. Educational Policy and Research, Bölüm adı:(Investigating the Means of Providing Vocational School Students with Improved Language-Learning Environments: The Case of Davutlar Vocational School) (2018)., AKYOL BERTAN,OKUYAN BİLGE SEVİM,SEZGİN EMRAH KÖKSAL,COŞKUN ERHAN,  Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Editör:Arslan Hasan, Dorczak Roman, Dragoescu Urlıca Alına-Andreea, Basım sayısı:1, ISBN:978 - 83 - 65688 - 35 - 4, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4785258)

12. Eğitim Liderliği ve Yönetimi Kuramları, Bölüm adı:(Politik Modeller) (2018)., SARPKAYA RUHİ,YENGİN SARPKAYA PINAR,ÇAVUŞ BARIŞ,KAYA ÇAĞLAR,YILMAZ TAHİR,ALTUN BURCU,AKYOL BERTAN,DURDU İLKNUR,DUMLU POLATKAN NAHİDE NUR,KIRAL ERKAN,  PEGEM AKADEMİ, Editör:RUHİ SARPKAYA, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 212, ISBN:978-605-241-151-3, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 4362846)

 

13. Educational Policy and Reseacrh, Bölüm adı:(Investigating The Means Of Providing Vocational School Students With Improved Language-LearningEnvironments: The Case Of Davutlar Vocational School) (2018)., AKYOL BERTAN,OKUYAN BİLGE SEVİM,COŞKUN ERHAN,  Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Editör:Hasan Arslan, Roman Dorczak, Dragoescu Urlıca Alına-Andreea, Basım sayısı:1, ISBN:978 - 83 - 65688 - 35 - 4, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4703041)

 

14. Research on Education, Bölüm adı:(The Views of Classroom Teachers for Qualified Teacher) (2017)., KIRAL BİLGEN,AKYOL BERTAN,  e-BWN-International Association of Social Science Research, Editör:Hasan Arslan, Carmen Sonia Duse, Mehmet Ali Icbay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 401, ISBN:978-83-948896-3-0, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3878689)

 

15. Contemporary Studies in Humanities, Bölüm adı:(The Evaluation of Adult Education System in Turkey) (2015)., AKYOL BERTAN,  EHRMANN VERLAG, Editör:ARSLAN, HASAN; İÇBAY, MEHMET ALİ; STANCIU, SORIN MIHAI, Basım sayısı:1, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1730631)

 

16. Contemporary Approaches in Education, Bölüm adı:(Organizational Justice in Decision Making Process) (2015)., AKYOL BERTAN,  PL ACADEMIC RESEARCH, Editör:NORLEY, KEVIN; İÇBAY, MEHMET ALİ; ARSLAN, HASAN, Basım sayısı:1, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1730954)

17. Sınıf Yönetimi, Bölüm adı:(Sınıfta Öğrenme Zamanının Yönetimi) (2014)., AKYOL BERTAN,  Paradigma Akademi, Editör:Hasan ARSLAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 264, ISBN:978-605-4393-24-4, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2860908)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. AKYOL BERTAN, GÜRSOY FADİME (2022).  Öğretmenlerin Sergilediği Yeşil Örgütsel Davranış İle Örgütsel İtibar Arasındaki İlişki.  Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 57(4), 2990-3005., Doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1885 (Kontrol No: 8124493)

 

2. AKYOL BERTAN, EVREN HASAN ULVİ (2022).  Yönetici Kibri ve Presenteizm Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi (Bir Devlet Üniversitesi Örneği).  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(2), 1303-1336. (Kontrol No: 8124545)

3. AKYOL BERTAN, YEŞİLBAŞ ÖZENÇ YASEMİN (2021).  Singapur ile Türkiye’de Okul Yöneticisi ve Öğretmen Seçme ve
Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması.  Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 19(2), 904-925. (Kontrol No: 7479465)

4. TEKİN Yasemin Fatma, AKYOL BERTAN (2020).  Gazete Haberlerinde Eğitim Yöneticisi.  Turkish Studies-Educational Sciences, 15(3), 2101-2015., Doi: 10.29228/TurkishStudies.41971 (Kontrol No: 6905581)

5. AKYOL BERTAN,Yavuzkurt Tuba,ULUTAŞ MEHMET (2020).  PISA SINAVINDA BAŞARILI OLAN ÜLKELERDE (SİNGAPUR, FİNLANDİYA VE JAPONYA) YETİŞKİN EĞİTİMİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI.  Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(24), 35-50. (Kontrol No: 6232815)

6. AKYOL BERTAN, TANRISEVDİ Filiz, GİDİŞ Yusuf, DUMLU Nahide Nur, DURDU İiknur (2020).  Organizational Culture at University: A Sample of a State University, Faculty of Education.  Journal of Qualitative Research in Education, 8, 18-38., Doi: 10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.2m (Kontrol No: 6905607)

7. AKYOL BERTAN,BAŞARAN RAMAZAN,YEŞİLBAŞ YASEMİN (2018).  Halk Eğitim Merkezlerine Devam Eden Kursiyerlerin Yaşam Doyum Düzeyleri ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri.  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(48), 301-324. (Kontrol No: 4396475)

 

8. ALADAĞ SONER,AKYOL BERTAN (2017).  Okul Müdürlerinin Okullarda Uygulanan Değerler Eğitimine İlişkin Bakış Açıları: Bir Durum Çalışması.  Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 8(29), 1258-1274. (Kontrol No: 3609430)

 

9. BOZTUĞ ÖZLEM,AKYOL BERTAN (2017).  İlkokullarda Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Güvenliği (Aydın İli Efeler İlçesi Örneği).  Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1), 74-95. (Kontrol No: 3498531)

10. TEKİN YASEMİN FATMA,AKYOL BERTAN (2017).  Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Değerlendirme Sürecinde Örgütsel Adalete İlişkin Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma.  Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 23(1), 165-193., Doi: 10.14527/kuey.2017.006 (Kontrol No: 3477816)

11. AKYOL BERTAN,AKAR VURAL RUKEN,GÜNDOĞDU KERİM (2017).  İlkokul Öğrencilerinin Okula Aidiyet, Okul Atmosferi, İklimi ve Müdürlerin Öğretimsel Liderlik Becerilerinin İncelenmesi.  Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(1), 291-311. (Kontrol No: 3498562)

 

 

12. YAZICI AHMET ŞAKİR,AKYOL BERTAN (2017).  Okul Müdürlerinin Liderlik Davranışları İle Öğretmen Özerkliği Arasındaki İlişki.  Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(10), 189-208., Doi: http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1365 (Kontrol No: 3448897)

13. YÜKSEL SEZİN,GÜNDOĞDU KERİM,AKYOL BERTAN,VURAL RUKEN AKAR (2016).  Hayat Boyu Öğrenme Konusunda Yayımlanan Tez ve Makalelereİlişkin Bir İçerik Analizi  2000 2015.  Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 1491-1513., Doi: 10.17556/jef.88957 (Kontrol No: 2994976)

 

14. AKYOL BERTAN,YILMAZ TAHİR (2016).  Özel Okullarda Markalaşma  Aydın İlindeki Özel Okulların Markalaşma Politikaları.  Yönetim Bilimleri Dergisi , 14(28), 385-407. (Kontrol No: 2857443)

 

15. AKYOL BERTAN,YAVUZKURT TUBA (2016).  Türkiye'de Lisansüstü Tezlerde Eğitim Denetimi.  Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 5(2), 908-926. (Kontrol No: 2852568)

16. AKYOL BERTAN,EVREN HASAN ULVİ,ÇAVUŞ BARIŞ,DUMLU NAHİDE NUR (2016).  Üniversitelerde Ders Denetimi.  Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 189-212. (Kontrol No: 2852582)

17. AKYOL BERTAN,AKÇAY RECEP CENGİZ (2015).  Analysis of Organizational Behaviour Studies in Turkey.  Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(1), 149-170. (Kontrol No: 1731445)

 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. BOZTUĞ ÖZLEM,AKYOL BERTAN (2016).  İlkokullarda Yönetici Ve Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Güvenliği  Aydın İli Örneği.  11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3126432)

  

2. KIRAL BİLGEN,AKYOL BERTAN (2016).  Öğretmen Adaylarının Gözünden  Nitelikli Öğretmen.  11. Ulusal Eğitim Yönetimi KOngresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3126309)

 

3.FATMA TEKİN YASEMİN,AKYOL BERTAN (2016).  Okul Yöneticisi Ve Öğretmenlerin Değerlendirme Sürecinde Örgütsel Adalete İlişkin Görüşleri.  11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3126549)

 

 4. GÜNDOĞDU KERİM,AKYOL BERTAN (2016).  Formasyon Programına Devam Eden Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Öz Düzenleyici Öğrenme Becerileri.  25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3125779)

 

 5. AKYOL BERTAN,AKKAYA RIZA (2016).  Okul Yöneticilerinin Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Yönelik Görüşleri.  25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3125915)

 

 6. AKYOL BERTAN,YILMAZ TAHİR (2015).  Özel Okullarda Markalaşma: Aydın İlindeki Özel OkullarınMarkalaşma Politikaları.  10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3492449)

 

 7. AKKAYA RIZA,AKYOL BERTAN (2015).  Devlet Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Kontrol Odağına İlişkin Algıları (Bir Karma Metod Çalışması).  24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3492407)

  

8. AKYOL BERTAN,ÇAĞATAY ŞEFİKA MELİKE (2012).  Özel Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri.  7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3223931)

 

 9. AKÇAY RECEP CENGİZ,AKYOL BERTAN (2012).  Özel Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları.  7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3223897)

  

10. AKÇAY RECEP CENGİZ,AKYOL BERTAN (2011).  Türkiye de Örgütsel Davranış Tezlerinin Analizi.  6. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2888200)

Editörlük

1. Özel Eğitimde Bütünleştirilmiş Sınıf Yönetimi, Kitap, Editör, PEGEM, 01.09.2010

Üniversite Dışı Deneyim

2005-2006      İngilizce Öğretmeni      Çanakkale Özel İlköğretim Okulu,  İngilizce Öğretmeni, (Diğer)

bottom of page